• 1- Taraflar
  1.1: Bu sözle┼čme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak an─▒lacakt─▒r) sa─člayan Hostazor A┼×. (Hostazor olarak an─▒lacakt─▒r) ile Yeni mü┼čteri kayd─▒ bölümünde belirtilen detaylar─▒ ile belirtilen ki┼či/kurum(Mü┼čteri olarak an─▒lacakt─▒r) aras─▒ndaHostazor'e ait olan http://www.Hostazor.com.tr internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin(Site olarak an─▒lacakt─▒r) kullan─▒m─▒ ve bu site üzerinden sat─▒n al─▒nacak hizmetleri a┼ča─č─▒da belirtilen madde ve ko┼čullar ile imza alt─▒na al─▒nm─▒┼č say─▒lacakt─▒r.

  1.2: Taraflar i┼č bu sözle┼čmede yaz─▒l─▒ bilgilerin do─črulu─čunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  2- Konusu
  2.1: ─░┼č bu sözle┼čme mü┼čteri taraf─▒ndan site üzerindeki i┼člemlerinde, sipari┼člerinde, gönderdi─či mesajlar─▒nda kay─▒t i┼čleminde vermi┼č oldu─ču bilgiler do─črultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, sipari┼člerinde tercihleri uyar─▒nca alaca─č─▒ hizmetler kar┼č─▒l─▒─č─▒ndaHostazor'e ödeyece─či ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve i┼člem aç─▒klamalar─▒ a┼ča─č─▒daki gibidir.
  2.2: Üyelik bilgileri mü┼čteri taraf─▒ndan üye olunma s─▒ras─▒nda girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yap─▒lan i┼člemlerde baz al─▒naca─č─▒ndan mü┼čteri ve üyenin bu bilgileri hatas─▒z eksiksiz ve do─čru girdi─či varsay─▒lmaktad─▒r.

  3- Sorumluluklar
  3.1.1:Hostazor, mü┼čterinin talebi üzerine sipari┼č olarak iletti─či hizmetleri sa─člayacakt─▒r. Sipari┼čin kabulü mesaj─▒ ileHostazor ilgili ücreti tahsil etti─čini kabul edip söz konusu sipari┼čte belirtilen hizmeti verece─čini taahhüt edecektir. Mü┼čterilerimiz kay─▒t olurken do─čru ve teyit edilebilir veriler ile kay─▒t olmak zorunlulu─čundad─▒r. Aksi durumlarda hizmet tek tarafl─▒ olarak iptal edilir.

  3.1.2: Ödeme ┼čekli, kdv farklar─▒ sipari┼č s─▒ras─▒nda ç─▒kart─▒lacak toplam miktar ile belirtilerek mü┼čterinin ayl─▒k veya y─▒ll─▒k ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Hostazor taraf─▒ndan bildirilecektir. Özel teklif olarak sunulan fiyatland─▒rmalar sözle┼čmeden cayma durumunda standart birim fiyat üzerinden hesaplanarak, iade talebi durumlar─▒nda gerekli iade bu fiyatland─▒rma üzerinden sa─članmaktad─▒r.

  3.1.3: Sipari┼č kabulü ve i┼člemlerin onaylanmas─▒ndan sonraHostazor, mü┼čteri sipari┼či detay─▒nda bulunan hizmete ili┼čkin kontrol panel, ftp, sql ve e-eposta kullan─▒c─▒ adlar─▒ ve ┼čifrelerini mü┼čteriye iletecek ve hizmet ba┼člam─▒┼č olacakt─▒r. ─░lgili hesaplar─▒n ve ┼čifrelerin sorumlu─ču mü┼čterinin sorumlulu─čunda olup bu konulardan do─čabilecek zarar ve ziyandan mü┼čteri sorumlu olacakt─▒r.

  3.1.4: Mü┼čteri ald─▒─č─▒ hizmet dahilinde Hostazor taraf─▒ndan ald─▒─č─▒ beyan ve uyar─▒lara uyaca─č─▒n─▒ taahhüt eder. Mü┼čteri, hosting hesab─▒ndan faydalan─▒rkenHostazor taraf─▒ndan yay─▒nlanan her türlü ihtar yada bildirime uymay─▒ beyan, kabul ve taahhüt eder. Mü┼čteri, alm─▒┼č oldu─ču bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve s─▒n─▒rs─▒z olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya s─▒n─▒rl─▒ ya da s─▒n─▒rs─▒z olarak üçüncü ki┼čilere da─č─▒tamaz, satamaz. 

  3.1.5: Mü┼čteri hizmet dahilinde sahip oldu─ču yaz─▒l─▒m ve programlar─▒ kullanarak eri┼čim hakk─▒ bulunmayan dosya veya programlara eri┼čmemeyi, bu tarz bir sorundan dolay─▒ herhangi bir problem yaratmamay─▒, olu┼čabilecek sorun ve problemlerde zarar─▒ kar┼č─▒lamay─▒ taahhüt eder.

  3.1.6: Mü┼čteri alan ad─▒, hosting veya ald─▒─č─▒ hizmetlerin kullan─▒lmas─▒ s─▒ras─▒nda yürürlükte olan veya sözle┼čme süresince yürürlülü─če girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait oldu─čunu ve kar┼č─▒layaca─č─▒n─▒ kabul ve taahhüt eder.

  3.1.7: Mü┼čteri hizmeti dahilinde bar─▒nd─▒rd─▒─č─▒ tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-eposta hizmetleri ile kullanaca─č─▒ ve faydalanaca─č─▒ tüm i┼člemlerden kendisi sorumlu oldu─čunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanlar─▒n yasalara ayk─▒r─▒l─▒─č─▒ndan do─čabilecek tüm hukuki ve cezai sorumlulu─ču kendisi kar┼č─▒lamay─▒ kabul ve taahhüt eder. ─░┼č bu konuda do─čabilecek sorunlardanHostazor'e herhangi bir kusur iletilemez.

  3.2.7 Hostazor sayfalar─▒ gönderilmeden önce gözden geçirmez, do─črulamaz, ciro etmez veya kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č sayfalar için herhangi bir ┼čekilde bir sorumluluk almaz.Hostazor kullan─▒c─▒ hesaplar─▒n─▒ bu ana hatlar─▒ ihlal etti─či için veya ba┼čka bir sebeple veyaHostazorin kendi veya kullan─▒c─▒lar─▒ndan herhangi birinin i┼čine zararl─▒ oldu─čuna inand─▒─č─▒ için fesih edebilir.Hostazor hukuka ayk─▒r─▒l─▒k eden filleri ve eylemleri ö─črendi─činden itibaren mü┼čteriye haber vermeden silmek hakk─▒na sahiptir.

  3.1.8:Hostazor, sa─člad─▒─č─▒ hizmet içerisinde bulunan mü┼čteri verilerinin hatal─▒ kullan─▒mlar─▒ndan, veri içeriklerinden, eposta ile kullan─▒lan tüm verilerden do─čabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri mü┼čteriye aittir.Hostazor mü┼čterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bak─▒m i┼člemine tabi tutacakt─▒r. Buna ra─čmenHostazor hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kayb─▒ndan dolay─▒ olu┼čabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandanHostazor sorumlu de─čildir.Hostazor düzenli olarak yapt─▒─č─▒ yedeklemelerde, eposta hesaplar─▒n─▒ yedeklemekte olup, bu eposta hesaplar─▒n─▒n içerisindeki "mesajlar─▒" 3 ayda 1 kez yedeklemektedir. Haftal─▒k yap─▒lan yedeklemelerde, eposta mesajlar─▒, yedekleme d─▒┼č─▒nda tutulmaktad─▒r. Bu mesajlar─▒n düzenli olarak pop3 destekli (outlook v.b.) bir yaz─▒l─▒m ile mü┼čteri taraf─▒ndan yedeklenmesi önerilmektedir. Bu Verilerin yedeklenmesi sözle┼čme metninde aksi belirtilmedi─či sürece mü┼čterinin sorumlulu─čundad─▒r.

  3.1.9:Hostazor, mü┼čteri taraf─▒ndan sipari┼č verilmi┼č ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekle┼čtirilmi┼č domain name tescil i┼člemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipari┼č ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi mü┼čteridir. Kampanya ve promosyon dahilinde al─▒nan alan adlar─▒, bir sonraki ödeme dönemi geçtikten sonra transfer edilebilecektir.Hostazor bu konuda mü┼čterinin talepleri do─črultusunda domain name üzerinde i┼člem yapabilecektir. Mü┼čteri taraf─▒ndan domain name üzerinde bir düzenleme, de─či┼čiklik ve transfer taleplerini en k─▒sa sürede yapacakt─▒r.Ayr─▒ca kampanya dönemlerinde ürünlerin mevcut hediyeleri kampanyaya dahil edilmemektedir. Ayr─▒ca firmam─▒z  bayisi oldu─ču domain firmalar─▒na domainlerin transferini gerçekle┼čtirmeme hakk─▒n─▒ bünyesinde bar─▒nd─▒r─▒r. Bayisi oldu─čumuz domain firmalar─▒na transfer için hizmet sona erme tarihinden 7 gün önce ba┼čvurabilirsiniz.

  3.2.0:Hostazor, sunucularda a┼č─▒r─▒ eposta birikmesini önlemek amac─▒ ile 3 ayda bir eposta temizli─či yapmaktad─▒r. Bu nedenle 3 aydan daha eski epostalar─▒n─▒z sunucular─▒m─▒zdan otomatik olarak silinmektedir. Önemli epostalar─▒n─▒z─▒ outlook v.b. yaz─▒l─▒mlar ile yedeklemeniz tavsiye edilmektedir.

  3.2.1: Aksi belirtilmedi─či sürece, tüm hosting paketlerimizde, alan ad─▒ bazl─▒ günlük 200 eposta gönderim limiti bulunmaktad─▒r. 24 saat içerisinde, 200 adetten fazla eposta gönderen hesaplar─▒n eposta ak─▒┼č─▒ durdurulmaktad─▒r.

  3.2.2:Hostazor, sunucularda a┼č─▒r─▒ eposta birikimini önlemek amac─▒ ile, 1 eposta kutusunda 1000 adetten fazla mesaj birikti─činde, 3 aydan eski mesajlar─▒ otomatik olarak silmeye ba┼člayacakt─▒r.

  3.2.3:Hostazor tüm Hosting ve E-Mail paketlerini 100.000 obje (Inode) ile limitlendirmektedir. Limit a┼č─▒m─▒ yapan hesaplar─▒ durdurma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. 

  3.2.4:Hostazor tüm payla┼č─▒ml─▒ hosting paketlerinde "php mail()" fonksiyonu, izinsiz (Spam) mail gönderimlerini engellemek için kapal─▒ tutmaktad─▒r. PHP tabanl─▒ mail gönderimleri sadece SMTP ba─člant─▒s─▒ kurularak yap─▒labilmektedir.

  3.2.5:Firmam─▒z─▒n hostazor.com.tr internet sitesi , mail adresleri , hostazor.com.tr skype adresi ve site üzerinde bulunan canl─▒ destek sistemi d─▒┼č─▒nda herhangi bir platformdan destek vermeme hakk─▒n─▒ kendinde bulundurdu─ču gibi , firmam─▒z─▒n mü┼čterileride farkl─▒ platformlar üzerinden destek alamayacaklard─▒r. Destek ihtiyac─▒ olan mü┼čterilerimizin firmam─▒z─▒n belirtti─či gibi ileti┼čim kanallar─▒n─▒ kullanarak destek alabilecekleri , aksi durumlarda destek alamayacaklar─▒ önemle belirtilir. 3.2.6 : ─░ki fatura dönemi boyunca ödenmeyen hizmet bedeli kar┼č─▒l─▒─č─▒nda hizmet kapat─▒l─▒r , ilgili mü┼čterinin firmam─▒z üzerinden al─▒┼čveri┼č yapmas─▒ yasaklan─▒r. 3.2.7 : Firmam─▒z üzerinden bayii hosting ve sunucu alarak web hosting , vps vds sat─▒┼č─▒ yapan mü┼čterilerimiz ile ilgili , vermi┼č olduklar─▒ hizmete istinaden sunucular─▒ üzerinde veyahut bayii hosting hizmetleri üzerinde yap─▒lan tüm i┼člemlerden bizzat mü┼čterilerimiz sorumludur. ─░lgili sat─▒┼č ve da─č─▒t─▒m hizmetleri için , T─░B onayl─▒ yer sa─člay─▒c─▒ belgesi bulundurma ┼čart─▒ mevcuttur. Yer sa─člay─▒c─▒ belgesi olmadan hosting ve bar─▒nd─▒rma sa─člayan mü┼čterilerimiz , sunucu üzerinden yap─▒lan tüm i┼člemlerden sorumlulu─čunu kabul eder ve mü┼čteri sözle┼čmesi ┼čartlar─▒nca bu konunun bizzat kendi kontrolünde oldu─čunu yap─▒lacak i┼člemlerden sorumlu oldu─čunu beyan eder. Ücretsiz ta┼č─▒ma hizmeti yaln─▒zca 20 GB'dan az veriler için, cPanel ve Plesk yönetim panellerinde geçerlidir.
 • 3.2.6 Firmam─▒z üzerinden bayii hosting ve sunucu alarak web hosting , vps vds sat─▒┼č─▒ yapan mü┼čterilerimiz ile ilgili , vermi┼č olduklar─▒ hizmete istinaden sunucular─▒ üzerinde veyahut bayii hosting hizmetleri üzerinde yap─▒lan tüm i┼člemlerden bizzat mü┼čterilerimiz sorumludur. ─░lgili sat─▒┼č ve da─č─▒t─▒m hizmetleri için , T─░B onayl─▒ yer sa─člay─▒c─▒ belgesi bulundurma ┼čart─▒ mevcuttur. Yer sa─člay─▒c─▒ belgesi olmadan hosting ve bar─▒nd─▒rma sa─člayan mü┼čterilerimiz , sunucu üzerinden yap─▒lan tüm i┼člemlerden sorumlulu─čunu kabul eder ve mü┼čteri sözle┼čmesi ┼čartlar─▒nca bu konunun bizzat kendi kontrolünde oldu─čunu yap─▒lacak i┼člemlerden sorumlu oldu─čunu beyan eder. Ayr─▒ca sunucular─▒m─▒z üzerinden dosya yükleme ve indirme i┼člemleri yap─▒lamaz. Yap─▒ld─▒─č─▒ takdirde hizmet tamamen sonland─▒r─▒l─▒r , dosyalar yedeklenmeksizin silinir.

 • 3.2.7 ─░ki fatura dönemi boyunca ödenmeyen hizmet bedeli kar┼č─▒l─▒─č─▒nda hizmet kapat─▒l─▒r , ilgili mü┼čterinin firmam─▒z üzerinden al─▒┼čveri┼č yapmas─▒ yasaklan─▒r.

   Hostazor sunucular─▒n─▒ kötü amaçla kullanan mü┼čterileri ile ticaretini kesme , ve birdaha hizmet vermeme hakk─▒n─▒ bünyesinde sakl─▒ tutar. Sunucular─▒n ve hizmetlerin kötü amaçl─▒ kullan─▒lmas─▒ ile ilgili sözle┼čme maddesine istinaden hesaplar sonland─▒r─▒l─▒r , ilgili mü┼čterinin firma ile ili┼či─či kesilir. 

  4- Süre
  4.1: ─░┼č bu sözle┼čme sipari┼č ve ödeme i┼člemlerinin internet ortam─▒ndanHostazor'e iletilmesi ile birlikte taraflar─▒n belirtilen hak ve yükümlülükleri ba┼člar.

  4.2: Sözle┼čme süresi mü┼čterinin ilgili hizmet için sipari┼č s─▒ras─▒nda seçmi┼č oldu─ču ödeme periyodu kadard─▒r.

  4.3: Taraflar sözle┼čmenin sona ermesinden 10 i┼č günü öncesine kadar sözle┼čmenin süre sonunda sona erece─čini ihtar etmemi┼čler ise sözle┼čme ayn─▒ ┼čart ve hükümler ile önceki sözle┼čme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen de─či┼čiklikler sakl─▒d─▒r.)

  5- Ücret
  5.1: ─░┼č bu sözle┼čmede belirtilen hizmetler kar┼č─▒l─▒─č─▒ olarak ödenecek ücret sipari┼č i┼člemi s─▒ras─▒nda belirtilen miktar kadard─▒r. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplan─▒r ve mü┼čteriye gösterilerek tahsilat gerçekle┼čir.

  5.2:Hostazor önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde Kas─▒m ve Aral─▒k döneminde ileriye dönük olarak de─či┼čiklik yapma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. Mü┼čteri i┼č bu de─či┼čiklikler konusunda ┼čimdiden olu┼čabilecek de─či┼čiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.3: Ücret fatura tarihindeki Merkez bankas─▒ efektif sat─▒┼č kuru üzerinden Türk Liras─▒na çevrilerek ödenir.

  5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. i┼č günü sonuna kadar sipari┼č i┼člemi s─▒ras─▒nda kredi kart─▒ ile ödeme talimat─▒ var ise kredi kart─▒ hesab─▒ndan, kredi kart─▒ ile ödeme talimat─▒ yok ise mü┼čteri ileti┼čim adresinde belirtilen banka hesap numaralar─▒na veyaHostazor'e elden ödemekle yükümlüdür.

  5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Hostazor kur fark─▒ faturas─▒ kesme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.

  5.6:Hostazor, mü┼čteri ödeme i┼člemini tamamlay─▒ncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.

  5.7 : Sipari┼č esnas─▒nda belirtildi─či gibi domain/alan ad─▒ , SSL sertifikalar─▒ ve sunucu hizmetlerinde ( co-location , dedicated , vps sanal sunucular ) i┼člemlerinde geri ödeme yap─▒lmaz.

  6- Ask─▒ya al─▒nma
  6.1: Ödeme konusunda problem ya┼čanmas─▒, kredi kart─▒ ile ödeme talimat─▒ olan mü┼čterilerde provizyon sorunlar─▒ veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolay─▒Hostazor, mü┼čteriye verilen hizmetlerin tümünü, eposta, web, ftp hesaplar─▒n─▒n tamam─▒n─▒ durdurma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.

  6.2: Bu durumun devam süresince mü┼čteri ad─▒na eposta, web, ftp eri┼čimleri yap─▒lamaz ve eposta hesaplar─▒ bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

  6.3: Tüm sunucular─▒m─▒z üzerinde bar─▒nd─▒r─▒lan site ba┼č─▒na en fazla CPU ( ─░┼člemci ) ve RAM ( Bellek ) kullan─▒m oran─▒ %15 'tir . %15 'i geçen kullan─▒c─▒ hesaplar─▒ , ilk uyar─▒n─▒n ard─▒ndan ask─▒ya al─▒n─▒r.

  6.4 Sunucular─▒m─▒z üzerinde gerek telif haklar─▒ gerek T.C. yasalar─▒na ayk─▒r─▒ içerik bulundurmak yasakt─▒r. Bu içeri─če; Hack, Crack, Warez, Adult,Bahis,Film ve MP3 içeri─či dahildir.Dosya updown yasakt─▒r. Depolama alan─▒ olarak kullan─▒m gibi durumlarda otomasyon sistemi taraf─▒ndan tespit edilen dosyalar otomatik olarak silinmektedir. Bar─▒nd─▒r─▒lmas─▒ dahilinde yedek sa─članmaks─▒z─▒n verileri sunucular─▒m─▒z üzerinden temizlenecektir. Sponsor hostingler reklam yada sponsor linki yay─▒nlamak zorundad─▒rlar. Aksi takdirde hizmetleri durdurulur. Çekili┼č ile kazan─▒lan ürünler 30 gün içersinde teslim edilir. ─░lgili ürünlerin kullan─▒m amac─▒ sözle┼čmemize uygun olmak zorundad─▒r. Promosyon ürünleri için kazanan talihliler ile 30 gün içinde ileti┼čim kurulur ve bask─▒ süreci ard─▒ndan ürünleri belirttikleri adrese iletilir. 

  6.5: Sunucu üzerindeki tüm yaz─▒l─▒mlar─▒n güvenli─či mü┼čterilerimize aittir. Chmod 777 'den kaynaklanabilecek yada yaz─▒l─▒m─▒n─▒z ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir ┼čekilde ┼čirketimiz sorumlu de─čildir.

  6.6 Sunucular─▒m─▒z üzerinde spamming (istenmeyen posta gönderimi ) ve phishing yapt─▒─č─▒ tespit edilen hesaplar, bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kal─▒c─▒ olarak kapat─▒l─▒r.

  7- Fesih
  Mü┼čteri i┼č bu sözle┼čmenin herhangi bir maddesine ayk─▒r─▒ davranarak sorumluluklar─▒n─▒ ve taahhütlerini yerine getirmedi─či takdirde yada i┼č bu sözle┼čmenin ön yüzünde beyan etti─či bilgilerin do─čru olmad─▒─č─▒n─▒n tespiti halinde, yukar─▒da belirtilen sözle┼čmeyi ask─▒ya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde,Hostazor hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaks─▒z─▒n sözle┼čmeyi tek tarafl─▒ olarak fesih etme hakk─▒na sahiptir.

  Bu ┼čekilde gerçekle┼čecek fesih sonras─▒nda mü┼čteri; kalan süreye bak─▒lmaks─▒z─▒n ödemi┼č oldu─ču son sözle┼čme ücretini geri isteyemeyece─čini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözle┼čme bedelinin 5 kat─▒ ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayr─▒ca Mü┼čterilerimiz firmam─▒z hakk─▒nda 3. ki┼čilerler bilgi payla┼č─▒m─▒ , karalama hakaret gibi durumlarda hizmetlerinin ask─▒ya al─▒nmas─▒ veya silinmesi gibi yapt─▒r─▒mlar─▒n uygulanabilece─čini taahhüt eder. Firmam─▒z üzerinde yap─▒lan , yaz─▒┼čma konu┼čma ve herhangi bir ileti┼čim farkl─▒ platformlarda payla┼č─▒lamayaca─č─▒ gibi , kan─▒t olarak kullan─▒lamaz. 

  Mü┼čteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözle┼čme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yaz─▒l─▒ olarak ihtar etmek ┼čart─▒ ile i┼č bu sözle┼čmeyi süresi sonunda fesih etme hakk─▒na sahiptir.

  Sözle┼čmenin sona erme süresinden önce mü┼čteri taraf─▒ndan fesih edilmesi halinde sözle┼čme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve pe┼čin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Sözle┼čmenin sona erme süresinden 30 gün sonra,Hostazor hesaba ait dosyalar─▒ silme hakk─▒na sahiptir.

  8- ─░leti┼čim ve bilgi adresleri
  8.1: Taraflar konusu sözle┼čmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipari┼č adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmi┼člerdir.

  8.2: Bu adreslere yap─▒lan her türlü tebligat taraflar─▒n eline ula┼čmasa bile tebli─č edilmi┼č kabul edilecektir. ─░┼č bu adreslere ait de─či┼čiklikler di─čer tarafa yaz─▒l─▒ olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacakt─▒r.

  8.3:Hostazor sözle┼čme süresi içinde mü┼čteri'ye tahsis etti─či elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yaz─▒, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Mü┼čteri söz konusu elektronik iletilerin al─▒nmad─▒─č─▒ yada kendisine ula┼čmad─▒─č─▒ iddias─▒nda bulunamayaca─č─▒ gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebli─č etmi┼č say─▒laca─č─▒n─▒ beyan, kabul ve taahhüt eder.

  9- Ücretin ödenmesinde temerrüde dü┼čülmesi
  9.1: Mü┼čteri, ald─▒─č─▒ hizmetlere kar┼č─▒l─▒k ba┼čvuru tarihini takip eden 4 gün içinde ödeme gerçekle┼čtirmedi─či takdirde temerrüde dü┼čmü┼č say─▒l─▒r. Bu durumdaHostazor kur fark─▒ faturas─▒ kesebilece─či gibi dilerse fatura tarihinden itibaren ayl─▒k %15 gecikme faizi taleb edebilir. Mü┼čteri bu gecikme faizi ve kur fark─▒ faturas─▒n─▒ ödemeyi beyan ve kabul eder.

  9.2: Mü┼čteri, i┼č bu sözle┼čmeden do─čan her tür alacak içinHostazor'in dava yada icra takibi açmas─▒ halinde de ayl─▒k %15 gecikme faizi, bakiye borç miktar─▒n─▒n %50'si kadar cezai ┼čart, %10'u Avukatl─▒k Ücreti ve di─čer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

  9.3: Mü┼čteri, i┼č bu sözle┼čmeden do─čan alacaklar─▒n─▒n tahsili için yasal mercilere ─░htiyati Haciz ve ─░htiyati tedbir için ba┼čvurmas─▒ halindeHostazor'in teminats─▒z ─░htiyati Haciz ve ─░htiyati Tedbir karar─▒ almaya yetkili oldu─čunu ancak buna ra─čmen Mahkemelerce teminat istendi─činde, Bankalardan al─▒nacak teminat mektuplar─▒ndan do─čacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri taraf─▒ndan ödenece─čini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayaca─č─▒n─▒ beyan, kabul ve taahhüt eder.

  10- Hizmetlerimiz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Yasalar─▒n─▒ ihlal edecek i┼člemler yap─▒lmas─▒ , warez ,adult , spam , shipping gibi yasa d─▒┼č─▒ i┼člemlerin yap─▒lmas─▒ ve ayr─▒ca sosyal medya takipçi uygulamalar─▒ ve spam mail uygulamalar─▒n─▒n payla┼č─▒ml─▒ hosting hizmetinde bar─▒nd─▒r─▒lmas─▒ yasakt─▒r. Bu i┼člemlerin yap─▒lmas─▒ halinde hizmetler sonland─▒r─▒l─▒r ve ─░lgili mü┼čteriye hizmet verilemez. Bu konuda firmam─▒z─▒n yedek sorumlulu─ču bulunmamaktad─▒r.
  10.1: ─░┼č bu sözle┼čme bununla birlikte 11 madde ve alt ba┼čl─▒klardan ibaret olup, taraflarca okunup anla┼č─▒larak imza alt─▒na al─▒nm─▒┼čt─▒r. (─░mza alt─▒na al─▒nma. sipari┼čin internet ortam─▒ndaHostazor'e gönderilmesi ile gerçekle┼čmi┼č kabul edilir).Hostazor gerek gördü─čü taktirde yeni maddeler ve/veya alt ba┼čl─▒klar ekleyebilir, ç─▒kartabilir ya da maddeler üzerinde de─či┼čiklik yapabilir. Mü┼čteri bu de─či┼čiklikleri önceden kabul etti─čini beyan ve taahhüt eder.Ayr─▒ca Hosting hizmeti bulunan ve kampanya öncesinde iptal talebi yollayan mü┼čteriler kampanyadan 1 ay boyunca yararlanamaz.

  10.2: Hostazor Bayisi olan firmalara yaz─▒l─▒msal ve mü┼čteri deste─či vermemekle birlikte , kullan─▒lan hizmetler (domain bayi hosting sms sistemi vds vps) üzerinden destek sa─člar. Mü┼čterilerimiz alacaklar─▒ bildirimleri sözle┼čmemiz ┼čartlar─▒nda kabul eder. Hostazor Sms - Mail - Ça─čr─▒ gibi destek sistemleri ile kampanyalar─▒n─▒ ve duyurular─▒n─▒ mü┼čterilerine duyurma hakk─▒n─▒ sözle┼čme onay─▒ ile sakl─▒ tutar.

 • 10.3: Hostazor Üye olma ┼čartlar─▒n─▒ kabul eden herkes bu sözle┼čmeyide kabul etmi┼č say─▒l─▒r. Hostazor , elektronik ileti gönderme ve bilgilendirme iletileri yollama hakk─▒na sahiptir. ─░leti almamak için yetkililerle ileti┼čime geçmeniz gerekir. 

 • 10.4:  , Hizmetlerimizde 30 gün para iadesi mevcuttur. ─░adeler 30 i┼č günü içersinde tamamlanmaktad─▒r ,sunucu ürünlerinde, Domainde ve Hosting Hizmetlerinde  Para iadesi yoktur. Herhangi bir ma─čduriyet ile ilgili   para iadesi gibi durumlarda insiyatif Hostazor ─░nternet Ve Bili┼čim Teknolojilerine aittir. Ayr─▒ca seo hizmetinde vaad edilen hizmet sunulmazsa kesintisiz iade seçene─či mevcuttur.

 • 10.5: Hosting Hizmetlerinde ve Sunucu servislerinde , donan─▒ma ve yaz─▒l─▒ma zarar verecek exploit ve virüs tarz─▒ zararl─▒lar─▒n bulundurulmas─▒ yada yüklenmesi yasakt─▒r , kural ihlali durumunda hizmet yedek vermeden sonland─▒r─▒l─▒r.

 •  10.6: Hizmetlerimizde yedekleme sorumlulu─ču mü┼čterilerimize aittir. Olas─▒ veri kayb─▒ndan Hostazor sorumlu tutulamayaca─č─▒ gibi , her mü┼čterimiz hizmet al─▒rken haftal─▒k - ayl─▒k - y─▒ll─▒k yedekleme yapaca─č─▒n─▒ taahhüt eder.

 • 10.7: Ayl─▒k Ürün al─▒mlar─▒nda hosting hizmetinde ta┼č─▒ma yap─▒lmamaktad─▒r.

 • 10.7.1: Backlink ve Seo Optimizasyonu hizmetlerinde Siteniz kapat─▒l─▒rsa , yönlendirilirse hizmet iptal edilir.

 • 10.7.2 Backlink hizmetlerinde geri iade yap─▒lan i┼člemlerin masraflar─▒n─▒n kesintisi ile mümkündür.

 • 10.7.3 : Sunucu - VPS - VDS - Hosting  Hizmetlerinde GER─░ ─░ADE YAPILMAMAKTADIR

 • 10.8: Hosting Hesaplar─▒nda exploit bulundurmak dosya upload download yapmak yasakt─▒r. Sözle┼čmeye uyulmad─▒─č─▒ takdirde hizmet sonland─▒r─▒l─▒p dosyalar kal─▒c─▒ olarak silinir.

 • 10.9: ─░┼č bu sözle┼čmenin uygulanmas─▒ s─▒ras─▒nda do─čacak her türlü uyu┼čmazl─▒klar─▒n çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve ─░cra Daireleri yetkilidir.